Biljarten

Op maandag en dinsdag middag wordt in de biljartzaal competitie gespeeld. Libre en bandstoten. Op het eind van de middag altijd een potje biljarten met z’n allen. Als het “Veerhuis” open is kunnen de leden van de biljartclub op de andere dagen gebruik maken van het biljart om vrij te biljarten

.