Vereniging

De vereniging stelt zich ten doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden, bewoners, één en ander in de ruimste zin des woords.

99% van de bewoners op Zaanstroom is lid van de bewonersvereniging, het is hen vrij om deel tenemen aan clubs en activiteiten.

De bewonersvereniging beschikt over een eigen verenigingsruimte: "Het Veerhuis".

Het bestuur overlegt 2x per jaar in voor- en najaar met verhuurder Parteon. Woonwensen, eventuele aanpassingen en onderhoud worden dan besproken.

Zaanstroom in Wormerveer gezien vanaf Wormer